Supreme Artist Music


Supreme Artist Music

รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ เนื้อร้อง โน๊ต ประวัติความเป็นมา
01. แสงเทียน
แสงเทียน แสงเทียน แสงเทียน
02. ยามเย็น ยามเย็น ยามเย็น ยามเย็น
03. สายฝน สายฝน สายฝน สายฝน
04. ใกล้รุ่ง ใกล้รุ่ง ใกล้รุ่ง ใกล้รุ่ง
05. ชะตาชีวิต ชะตาชีวิต ชะตาชีวิต ชะตาชีวิต
06. ดวงใจกับความรัก ดวงใจกับความรัก ดวงใจกับความรัก ดวงใจกับความรัก
07. มาร์ชราชวัลลภ มาร์ชราชวัลลภ มาร์ชราชวัลลภ มาร์ชราชวัลลภ
08. อาทิตย์อับแสง อาทิตย์อับแสง อาทิตย์อับแสง อาทิตย์อับแสง
09. เทวาพาคู่ฝัน เทวาพาคูฝัน เทวาพาคูฝัน เทวาพาคูฝัน
10. คำหวาน คำหวาน คำหวาน คำหวาน
11. มหาจุฬาลงกรณ์ มหาจุฬาลงกรณ์ มหาจุฬาลงกรณ์ มหาจุฬาลงกรณ์
12. แก้วตาขวัญใจ แก้วตาขวัญใจ แก้วตาขวัญใจ แก้วตาขวัญใจ
13. พรปีใหม่ พรปีใหม่ พรปีใหม่ พรปีใหม่
14. รักคืนเรือน รักคืนเรือน รักคืนเรือน รักคืนเรือน
15. ยามค่ำ ยามค่ำ ยามค่ำ ยามค่ำ
16. ยิ้มสู้ ยิ้มสู้ ยิ้มสู้ ยิ้มสู้
17. ธงไชยเฉลิมพล ธงไชยเฉลิมพล ธงไชยเฉลิมพล
18. เมื่อโสมส่อง เมื่อโสมส่อง เมื่อโสมส่อง เมื่อโสมส่อง
19. ลมหนาว ลมหนาว ลมหนาว ลมหนาว
20. ศุกร์สัญลักษณ์ ศุกร์สัญลักษณ์ ศุกร์สัญลักษณ์ ศุกร์สัญลักษณ์
21. Oh I Say Oh I Say Oh I Say
22. Can't You Ever See Can't You Ever See Can't You Ever See
23. Lay Kram Goes Dixie Lay Kram Goes Dixie Lay Kram Goes Dixie
24. ค่ำแล้ว ค่ำแล้ว ค่ำแล้ว ค่ำแล้ว
25. สายลม สายลม สายลม สายลม
26. ไกลกังวล ไกลกังวล ไกลกังวล ไกลกังวล
27. แสงเดือน แสงเดือน แสงเดือน แสงเดือน
28. ฝัน ฝัน ฝัน ฝัน
29. มาร์ชราชนาวิกโยธิน มาร์ชราชนาวิกโยธิน มาร์ชราชนาวิกโยธิน มาร์ชราชนาวิกโยธิน
30. ภิรมย์รัก ภิรมย์รัก ภิรมย์รัก ภิรมย์รัก
31. Nature Waltz Nature Waltz Nature Waltz
32. The Hunter The Hunter The Hunter
33. Kinari Waltz Kinari Waltz Kinari Waltz
34. แผ่นดินของเรา แผ่นดินของเรา แผ่นดินของเรา แผ่นดินของเรา
35. พระมหามงคล พระมหามงคล พระมหามงคล
36. ยูงทอง (ธรรมศาสตร์) ยูงทอง(ธรรมศาสตร์) ยูงทอง(ธรรมศาสตร์) ยูงทอง(ธรรมศาสตร์)
37. ในดวงใจนิรันดร์ ในดวงใจนิรันดร์ ในดวงใจนิรันดร์ ในดวงใจนิรันดร์
38. เตือนใจ เตือนใจ เตือนใจ เตือนใจ
39. ไร้เดือน ไร้เดือน ไร้เดือน ไร้เดือน
40. เกาะในฝัน เกาะในฝัน เกาะในฝัน เกาะในฝัน
41. แว่ว แว่ว แว่ว แว่ว
42. เกษตรศาสตร์ เกษตร์ศาสตร์ เกษตร์ศาสตร์ เกษตร์ศาสตร์
43. ความฝันอันสูงสุด ความฝันอันสูงสุด ความฝันอันสูงสุด ความฝันอันสูงสุด
44. เราสู้ เราสู้ เราสู้ เราสู้
45. เรา-เหล่าราบ21 เรา-เหล่าราบ21 เรา-เหล่าราบ21 เรา-เหล่าราบ21
46. Blues For Uthit Blues For Uthit Blues For Uthit
47. รัก รัก รัก รัก
48. เมนูไข่ เมนูไข่ เมนูไข่ เมนูไข่
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ Rama IX Art Museum อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ