แก้วตาขวัญใจ เพลงพระราชนิพนธ์ love light in my heart
โน้ตหน้า 2