เทวาพาคู่ฝัน เพลงพระราชนิพนธ์ dream of love dream of you
โน้ตหน้า 2