ตราสัญลักษณ์ ภปร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ซึ่งจัดทำเว็บไซต์ วิศิษฏศิลปิน ด้วย
Copyright © 2017 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.

Supreme Artist's Counter Facebook Rama IX Art Museum